ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994

www.zsms-bratislavska.cz
nacházíte se: úvod > JÍDELNÍ LÍSTEK > 

Základní a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

školní rok - 2011- 2012

 

 

 

 

 

 

 

     Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………..

 

 

 

      Státní příslušnost……………………………….datum narození…………………………..

 

 

 

       Trvalé bydliště……………………………………………………………………………..

 

 

 

       Předpokládaný nástup do MŠ od…………………………………….

 

 

 


 

 

 

 

Následující školní rok          JE / NENÍ**)          posledním školním rokem dítěte před zahájením povinné školní docházky.

 

 

 

 

 

Současně prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem tohoto dítěte.

 

 

 

 

 

vyplní zákonný zástupce dítěte:

 

Matka  - Otec (popř. jiná osoba, která je určená jako zákonný zástupce)

 

 

 

jméno a příjmení ……………………………………………………………………...........…

 

 

 

 trvalé bydliště………………………………………………….tel……………………………

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

Nástup dítěte do MŠ požadujeme od:              ..........................................… s docházkou celodenní

 

                                                                                                                 s docházkou 4 hodinovou

 

 

 

 

 

Za rodinu ve správním řízení bude jednat (jméno, adresa pro doručování):

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

………………………………………………………………………………………….

 

Vyjádření zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte - vyžaduje-li speciální péči, zvláštnosti charakteru,

 

 Jiná závažná sdělení o dítěti............................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Jsme si vědomi, že uvedení nepravdivých údajů do této žádosti může mít za následek zrušení rozhodnutí o přijetí dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále je nutné k přijetí dítěte do MŠ předložit vedení školy očkovací průkaz ke zjištění, zda bylo dítě řádně očkováno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum …………………………….                                  ………………………………….

 

                                                                                               Podpis zákonného zástupce